• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
โครงการเสวนา งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%

โครงการเสวนา งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%

read more
จุฬาฯกลุ่ม 2 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

จุฬาฯกลุ่ม 2 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

read more
จุฬาฯกลุ่ม 1 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

จุฬาฯกลุ่ม 1 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

read more
ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปั้นวิศวกรกับพพ.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปั้นวิศวกรกับพพ.

read more
ดูงาน CPAC

ดูงาน CPAC

read more
มจธ.อบรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ณ. มจพ.ระยอง

มจธ.อบรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย ณ. มจพ.ระยอง

read more
ประชุมกลุ่มย่อย SUN ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประชุมกลุ่มย่อย SUN ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

read more