• GREEN KMUTNB

Gallery

Gallery
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรณรงค์ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นพิษในอาคาร

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรณรงค์ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นพิษในอาคาร

read more
มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ กับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ กับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

read more
โครงการเสวนา งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%

โครงการเสวนา งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%

read more
จุฬาฯกลุ่ม 2 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

จุฬาฯกลุ่ม 2 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

read more
จุฬาฯกลุ่ม 1 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

จุฬาฯกลุ่ม 1 ดูงานการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

read more
ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารแจกหน้ากาก N95 กับนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปั้นวิศวกรกับพพ.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือปั้นวิศวกรกับพพ.

read more
ดูงาน CPAC

ดูงาน CPAC

read more