อัลบั้มภาพกิจกรรม ประเภทพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยฯ
สร้างอัลบั้มเมื่อ : 13 ตุลาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม 73