มจพ. กรุงเทพฯ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-4350
มจพ. ปราจีนบุรี
29 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
Tel: โทร. +66 37 217-300
FAX : +66 37 217-333
มจพ. ระยอง
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Tel: โทร. +66 2 555-2000
FAX : +66 2 587-4350