อัลบั้มภาพกิจกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ใช้เทคโนโลยีนำสมัย สร้างต้นแบบการจัดการขยะ ใช้หลักการ 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล
สร้างอัลบั้มเมื่อ : 13 ตุลาคม 2560  จำนวนผู้เข้าชม 386