• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ

มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ

read more
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

read more
กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning&Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning&Green KMUTNB Day 2019

read more
รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

read more
มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

read more
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

read more
รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

read more
รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

read more
งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธและวันศุกร์

งดแจกถุงหิ้วพลาสติก ทุกวันพุธและวันศุกร์

read more