"วันน้ำโลก"หรือ"World Day for Water"

วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก "World Water Day"เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ.

อ่านต่อ

มจพ. รับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย จาก ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง และบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ โดยรถต้นแบบดังกล่าวใช้พลังงานแส

อ่านต่อ