มจพ. รับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย จาก ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่แม่น้ำลำคลอง และบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ โดยรถต้นแบบดังกล่าวใช้พลังงานแส

อ่านต่อ