เชิญชวนส่งบทความงานประชุมประจำปีเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมส่งบทความ ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่http://www.sun2017.org/menu.asp

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติกในโครงการ พื้นที่สีเขียว GREEN KMUTNB

แจกป้ายประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติก กล่องโฟม โรงอาหาร 40 ปีตึกกองกิจการนักศึกษา และโรงอาหารสวนปาล์มอาคาร 46 ร่วมด้วยช่วยกันครับ ขอขอบคุณทุกร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ 

อ่านต่อ