มจพ. คว้าอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 176 ของโลกจากการจัดอันดับ UI GreenMetric 2017

  นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 176 ของโลก โดยเลื่อนขึ้นจากปีที่แล้วจากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI  GreenMetric World University Ranking

อ่านต่อ

บทความงานวิจัย ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 "SUN 2017"

การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ส่งผลงานหร

อ่านต่อ

เชิญชวนส่งบทความงานประชุมประจำปีเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมส่งบทความ ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่http://www.sun2017.org/menu.asp

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติกในโครงการ พื้นที่สีเขียว GREEN KMUTNB

แจกป้ายประชาสัมพันธ์ลดถุง-แก้วพลาสติก กล่องโฟม โรงอาหาร 40 ปีตึกกองกิจการนักศึกษา และโรงอาหารสวนปาล์มอาคาร 46 ร่วมด้วยช่วยกันครับ ขอขอบคุณทุกร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ 

อ่านต่อ