รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

รายงานผล "โครงการลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชัน ECOLIFE" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน..ยังคงต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ร่วมด้วยช่วยกันครับ #GreenKmutnb #Ecolifeapp

อ่านต่อ

มจพ. จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดเสวนา เปิดโครงการ "งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก 100%" ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งร่วมเสวนา โดยมี นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชา

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์แอปปลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app

ลดล้านชิ้น กับ "แอปปลิเคชั่นลดการใช้ขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ECOLIFE app"ณ โรงอาหารอาคาร 40 ปี มจพ.โดยมีนักแสดงคุณนุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดาและคุณท๊อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร จากบริษัท คิด คิด จำกัด ร่วมถ่ายทอดและสร้างความตระหนักพร้อมกับเชิญชวนน้องๆนักศึกษาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ปฏิเสธไม่ใช้ขยะ

อ่านต่อ

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาร่วมรณรงค์โครงการ"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย" โดยเดินรณรงค์ที่บริเวณโรงอาหารกลาง รวมทั้งคณะต่างๆภายในวิทยาเขต พร้อมทั้งทำความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกั

อ่านต่อ

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาร่วมรณรงค์โครงการ"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย"พร้อมทั้งทำความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับร้านค้าถึงแนวทางการลดถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการลดถุงพลาสติกที่ มจพ.วิทยาเขตระยองและปราจีนบุรี

ป้ายไวนิลนับถอยหลังโครงการและน้องประกาย สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก"ติดตั้งเรียบร้อยที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง และ วิทยาเขตปราจีนบุรี ร่วมขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ขอบพระคุณน้องๆทีมงานทั้ง 2 วิทยาเขตครับ

อ่านต่อ