สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรชาว สนอ.อย่างล้นหลาม รวมทั้งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี โดย อ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ 

อ่านต่อ

โครงการลดถุงพลาสติก

Just say NO to plastic bags ชาว มจพ. ยืดอก พกถุงผ้า ร่วมนับถอยหลัง 7 สิงหาคม 2560 ชาว มจพ.งดใช้ถุงพลาสติก100%#GreenCulture #GreenKMUTNB #NoPlasticBags

อ่านต่อ

โปรโมชั่นส่วนลดกิจกรรมลดถุงพลาสติก

อ่านต่อ

ปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน

ฝนตก น้ำบนถนนระบายลงท่อไม่ทันท่อระบายน้ำ ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ...สำนักการระบายน้ำร่วมกรมราชทัณฑ์ เรือนจำจ.สุพรรณบุรี ทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนถ.ประดิพัทธ์เมื่อวานนี้

อ่านต่อ