• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย

พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย

read more
มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

read more
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

read more
มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

read more
มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

read more
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

read more
พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย

พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย

read more