• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ

มจพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมาคมคนพิการ

read more
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย 100%

read more
ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building: CPAC

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building: CPAC

read more
อบรมโปรแกรม BEC รุ่นใหม่ล่าสุด BEC web-based มจพ.ระยอง

อบรมโปรแกรม BEC รุ่นใหม่ล่าสุด BEC web-based มจพ.ระยอง

read more
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว มจพ.ระยอง

read more
สำนักเทคนิคศึกษาจัดโครงการบรรยาย Big Cleaning Day and Green University

สำนักเทคนิคศึกษาจัดโครงการบรรยาย Big Cleaning Day and Green University

read more
ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

read more
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

read more
ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

read more