• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

read more
โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

read more
กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning&Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning&Green KMUTNB Day 2019

read more
รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

รายงานผลโครงการลดขยะพลาสติกผ่านแอปปลิเคชั่น ECOLIFE

read more
มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

read more
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

read more
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

read more
มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

มจพ.ติด TOP 5 ของไทยและอันดับที่ 138 ของโลกด้านการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

read more
มจพ. เปิดตัว ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อม QR Code. และแผนผัง

มจพ. เปิดตัว ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อม QR Code. และแผนผัง

read more