• GREEN KMUTNB

ข่าวสารกรีน

ข่าวสารกรีน
ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

ศูนย์ EESH (Energy Environment Safety and Health) ศึกษาดูงานการจัดการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่ มจพ.ระยอง

รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

รายละเอียด
ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

รายละเอียด
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายละเอียด
โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน

รายละเอียด
กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

กิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning & Green KMUTNB Day 2019

รายละเอียด
มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

มจพ.ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯแจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แก่นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายละเอียด
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รายละเอียด