มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และนายเอกลักษณ์ ด้วงถึง วิศวกร ปฏิบัติการ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่าง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ.) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยบันทึกกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน และสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีกิจกรรมสนับสนุนพิธีลงนามเป็นกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนกแก้วโม่ง ปลูกต้นไม้ลดโลกรวน ปลูกทุเรียน และจิบกาแฟชมสวน พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคาร ท.103 และบริเวณสวน 5 0ปี สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เอกลักษณ์/ข่าว
พัทธนันท์/เผยแพร่