มจพ. เปิดตัว ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อม QR Code. และแผนผัง

มจพ. เปิดตัว ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัย พร้อม QR Code. และแผนผัง