มจพ.กรุงเทพ สร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover Way

มจพ.กรุงเทพ สร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover Way

  มจพ.กรุงเทพ สร้างหลังคาคลุมทางเดิน Cover Way เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 46 และสะพานข้ามคลองบางเขนใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทางเท้าสัญจรและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปใช้สัญจร