มจพ. รวมใจวันสิ่งแวดล้อมโลก

มจพ. รวมใจวันสิ่งแวดล้อมโลก
Post by: เอกลักษณ์

เนื่องในวันนี้ 5 มิถุนายน 2560 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและบุคลากร มจพ. ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรียาธร ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 รวมทั้งมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยฯเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยฯสีเขียวอย่างยั่งยืน cr. ประชาสัมพันธ์ มจพ.