โครงการลดถุงพลาสติก

โครงการลดถุงพลาสติก
Post by: เอกลักษณ์

Just say NO to plastic bags 

ชาว มจพ. ยืดอก พกถุงผ้า 

ร่วมนับถอยหลัง 7 สิงหาคม 2560 

ชาว มจพ.งดใช้ถุงพลาสติก100%

#GreenCulture #GreenKMUTNB #NoPlasticBags