ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง" โดยขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการย่อย 4 โครงการ คือ 1. โครงการ “แกะ ล้าง เก็บ” ดอยคำ 2. โครงการ “ทิ้งขวดไว้ที่เซเว่นฯ” 3. โครงการ “จุด Drop point ” และ 4. โครงการ “ถังคัดแยกขยะ” เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการ Recycle เป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยฯ ณ ลานสวนปาล์ม อาคาร 40 ปี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา