สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากร และพนักงานทำความสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมภายในอาคารเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้ดีขึ้น และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566