สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส

สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส

สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน วัน Big Cleaning Day ตอน “ริมรั้ว มจพ. สวยงามอร่ามตา และสำนักงานน่าอยู่” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วยกิจกรรม มอบป้ายรณรงค์ 5ส แก่ผู้แทนหน่วยงาน สนอ. จำนวน 21 หน่วยงาน กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมรั้วด้านติดถนนตั้งแต่บริเวณริมคลองบางเขนใหม่ และปลูกต้นไม้มงคลฟอกอากาศลงกระถาง