สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไปรษณีย์พระจอมเกล้า จัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ” ภายใต้แนวคิด "กล่องรักที่สัมผัสได้" โดยการเปลี่ยนกล่องและซองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เพื่อรีไซเคิลเป็นกล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการเป็นกล่องใหม่ พร้อมส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการนำไปสร้างประโยชน์ ทั้งนี้การรีไซเคิลกล่อง BOX ช่วยลดปริมาณขยะและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีจุดรับบริจาคกล่องและซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภทได้ที่ ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566