เชิญชวนส่งบทความงานประชุมประจำปีเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

เชิญชวนส่งบทความงานประชุมประจำปีเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
Post by: เอกลักษณ์


เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมส่งบทความ ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่http://www.sun2017.org/menu.asp