คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ระยองและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเยี่ยมชมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของมจพ.วิทยาเขตระยอง ประกอบด้วยส่วนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองใน มจพ.ระยอง ระบบการแยกขยะแต่ละประเภท ระบบการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการบรรยายสาธิตการพัฒนาการบริหารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น CR.ภาพและข่าว: คุณณัชย์ณรงค์พรหมถ์ 


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=5