สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สำนักงานอธิการบดี มจพ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
Post by: เอกลักษณ์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรชาว สนอ.อย่างล้นหลาม รวมทั้งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี โดย อ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ