ร่วมบริจาคถุงผ้าและถุงพลาสติกใช้แล้วที่สะอาดมาใช้ซ้ำ

ร่วมบริจาคถุงผ้าและถุงพลาสติกใช้แล้วที่สะอาดมาใช้ซ้ำ
Post by: เอกลักษณ์

โครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ขอรับบริจาคถุงผ้าและถุงพลาสติกสะอาดที่ใช้แล้วเพื่อมาใช้ซ้ำ  ตามรายละเอียดครับ