ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร มจพ. สัมภาษณ์รายการ “HEART TALK WITH TIN” ประเด็น การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
Post by: เอกลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ HEART TALK WITH TIN ในประเด็น “การจัดการขยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นประเด็นเรื่องการกำจัดขยะเป็นศูนย์ การกำจัดขยะด้วยเตาเผาไร้มลพิษ การใช้พลังงานทดแทน เช่นการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย จากโครงการต้นแบบ มจพ. วิทยาเขตระยอง รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้ มจพ. ได้รับรางวัลด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก โดยมีคุณทิน โชคกมลกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล TNN24 ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  CR.ทีมงานประชาสัมพันธ์ มจพ.