พบปะตัวแทนร้านค้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก

พบปะตัวแทนร้านค้าขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก
Post by: เอกลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะพลาสติก พบปะตัวแทนร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากซีพี ออลล์ มานำเสนอรูปแบบของการจัดโครงการลดขยะพลาสติกที่ได้ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง