"วันน้ำโลก"หรือ"World Day for Water"

"วันน้ำโลก"หรือ"World Day for Water"
Post by: เอกลักษณ์


วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก "World Water Day"เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ.