ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. พร้อมรองผู้อำนวยการ TGDE บุคลกรกองอาคารสถานที่ฯ สนอ. และ บุคลกรของส่วนงานที่ดูแลระบบงานไฟฟ้า เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน โครงการของ SCG Cement  ภายใต้โครงการ "Smart Energy Management Building" ที่ CPAC CCTC (ฝั่งแม่น้ำ) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา