ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building: CPAC

ศึกษาดูงาน โครงการ Smart Energy Management Building: CPAC

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ รองผู้อำนวยการ TGDE และคณะ เข้าศึกษาดูงาน โครงการของ SCG Cement ภายใต้โครงการ โครงการ "Smart Energy Management Building CCTC" รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ และการติดตั้งใช้งาน Solar Cell เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา