เชิญชวนร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืน การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

เชิญชวนร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืน การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืนเพื่อนําเสนอในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563 โดยสามารถส่งบทคัดย่อ ตามหัวข้อ 6 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) SEP for SDGs 2) Sustainable Education 3) Sustainable Energy 4) Sustainable Environment 5) Sustainable Health & Safety 6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://sunthailand.net/th/activity/24