ประชาสัมพันธ์โครงการลดถุงพลาสติกที่ มจพ.วิทยาเขตระยองและปราจีนบุรี

ประชาสัมพันธ์โครงการลดถุงพลาสติกที่ มจพ.วิทยาเขตระยองและปราจีนบุรี
Post by: เอกลักษณ์


ป้ายไวนิลนับถอยหลังโครงการและน้องประกาย สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก"ติดตั้งเรียบร้อยที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง และ วิทยาเขตปราจีนบุรี ร่วมขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ขอบพระคุณน้องๆทีมงานทั้ง 2 วิทยาเขตครับ