รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รณรงค์โครงการลดถุงพลาสติก ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
Post by: เอกลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาร่วมรณรงค์โครงการ"งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย"พร้อมทั้งทำความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆกับร้านค้าถึงแนวทางการลดถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 จะร่วมรณรงค์โครงการดังกล่าว ที่ มจพ.วิทยาเขตระยองต่อไป #GreenKMUTNB #NoPlasticBag