แผนผัง มจพ.กรุงเทพฯ พร้อม QR Code. ใช้ค้นหาอาคาร เส้นทาง

แผนผัง มจพ.กรุงเทพฯ พร้อม QR Code. ใช้ค้นหาอาคาร เส้นทาง
Post by: เอกลักษณ์

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ แสดงหมายเลขและชื่ออาคาร พร้อม QR Code. ใช้ค้นหาอาคาร เส้นทาง และระยะทางอัตโนมัติ มีไว้ไม่หลงครับ