สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง
Post by: เอกลักษณ์

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการระบบน้ำพุ Solar Cell โครงการ Solar Rooftop โครงการ Solar Farm และ EV Charging Station โครงการต้นแบบกำจัดและคัดแยกขยะ Zero Waste และเตาเผาขยะไร้มลพิษ รวมทั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา #GreenKMUTNB#KMUTNB60th #KmutnbRayongCampus Cr.ภาพจากคุณ ณัชณรงค์พรหม