มจพ.บริการน้ำดื่มฟรีแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป

มจพ.บริการน้ำดื่มฟรีแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป