• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมชุมชน “ปลูกต้นไม้เพื่อโลก”

read more
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

มหาวิทยาลัยและเครือข่ายร่วมงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

read more
สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะในโครงการจัดการขยะและของเสีย

สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เรื่อง การคัดแยกขยะในโครงการจัดการขยะและของเสีย

read more
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดสำนักงานสีเขียวและการประยุกต์ใช้"

read more
มจพ. ร่วมประชุม Sun Thailand (สัญจร)  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มจพ. ร่วมประชุม Sun Thailand (สัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

read more
โครงการ สกุณาคืนรัง

โครงการ สกุณาคืนรัง

read more
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

read more
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปขวดพลาสติกเป็นกระถางต้นไม้"

read more
สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน

read more